MÄNNISKAN
ETT HELHETSVÄSEN I UTVECKLING

Varför människan iklätt sig sina kroppar

Av vilken anledning har då människan iklätt sig kroppen,
eller kanske skulle vi hellre säga kropparna?
Det är för en mäktig saks skull - nämligen utveckling.
Denna utveckling kan inte alla gånger ske utan lidandets hjälp.
Själsliga kriser leder till själslig mognad.


Kosten
Andlighet
Kropp, själ och ande
Människan ett helhetsväsen i utveckling