FILOSOFI & HÄLSOLÄRA


Boken Filosofi och Hälsolära - Maths Blomqvist -(andra upplagan) Stockhom 2000 ISBN 91-7910-231-X

Nu finns Maths Blomqvists grundtankar och filosofi samlade i bokform. Här presenteras en helhetsfilosofi där kärleken, friheten och enhetens kraft är ledstjärnor vad gäller synen på hälsa, livsmening och människans existens på jorden.

Boken ger en verklig förståelse för hur viktig biologisk avgiftning och uppbyggnad med hjälp av naturliga läkemetoder är för att uppnå och bevara verklig hälsa. När vi blir vitalare och kraftfullare i vårt dagliga liv kan vi också alltmer forma det efter våra önskningar.

Boken ger även en förståelse för hur viktigt och unikt varje enskilt människoliv är för mänskligheten som helhet. Var och en har sin bestämda uppgift. Det är så viktigt att se det vackra i denna mångfald och låta var och en av oss vara just den vi är för att berika helheten.

Den handlar mycket om att vi människor verkligen behöver befria oss ifrån vanföreställningar och livsfientliga tankar för att göra vårt livsrum i kosmos till en vacker och fredlig plats, där varje människa bemöts med kärlek och välvilja.

Från bokens innehåll:
Kosten
Andlighet
Kropp, själ och ande
Människan ett helhetsväsen i utveckling

Filosofi och Hälsolära - Maths Blomqvist (andra upplagan)
Stockhom 2000 | ISBN 91-7910-231-X