KOSTEN

Överdrivet ätande sliter vår kropp

Äter vi för mycket kött, fisk, bröd och sädesprodukter får vi ett
överskott av blodfetter, urin- och purinsyror, alla skadliga ämnen
för kroppen. Orsaken till att många människor idag känner sig trötta
är att förbränningen av överskottet på proteiner och stärkelseprodukter
sliter ut kroppen i förtid. Vi arbetar oss inte trötta utan vår kraft
förbrukas av matspjälkningsapparaten som tvingas att arbeta
med överkapacitet.

Det är viktigt att vi förstår kostens betydelse som en viktig faktor vid
behandling av sjukdom och bibehållande av hälsa. Kompletterad med
örter, råsafter och eventuellt vitamin- och mineraltillskott utgör kosten i
sig en viktig kur vid läkning. Även här är den individuella anpassningen
en självklarhet.Kosten
Andlighet
Kropp, själ och ande
Människan ett helhetsväsen i utveckling