OM MATHS


Filosofen och naturläkaren Maths Blomqvist har
under 35 års tid hjälpt flera tusen människor till
fysisk och själslig hälsa. Naturläkekonsten tar hänsyn
till hela människan och ser sambandet mellan delarna och
helheten. Människan är ett sammansatt väsen och inte bara
en fysisk kropp. Det innebär att man rent kroppsligt tar skada
av att man har ont i själen och omvänt att man själsligt tar skada
av att kroppen inte är frisk.

Maths arbetar enligt principen att endast naturen själv har förmågan att läka och återställa och att läkarens uppgift är att tjäna och understödja naturen i denna strävan. Det innebär att Maths går in för att bota hela människan och verkligen undanröja grundorsaken till att sjukdomssymtom och lidande uppstår. Grunderna är avgiftning av kroppen och positivt tänkande. Vi har fyra gånger så många organ för bortförande av gifter ur kroppen som för upptagande av näring. Det gäller därför att stödja och stimulera dessa utrensningsorgan.

Varje människa är unik och behandlingen är helt anpassad till individen. Av hundra patienter med likartade symtom är det ingen av dem som ska ha identisk behandling!

Många människor intresserar sig i dag för miljöfrågor rörande vår yttre miljö medan få tänker på sin egen inre miljö. De flesta av oss bär dock inom sig på mängder av ohälsosamma och för kroppen skadliga ämnen som hämmar livsfunktionerna och så småningom orsakar sjukdomssymtom. Naturens egen läkande kraft är enorm bara vi förstår att sätta oss i samklang med den. Närmar vi oss naturen med ett steg så kommer den oss tio steg till mötes. Det finns så mycket i vår värld som inte främjar livet och hälsan.
Vårt samhälle lider inte bara av en sjukvårdskris utan även av en stor andlig kris. Med andra ord så behövs en radikalt ny helhetssyn på människan. Förutom olämplig föda och miljögifter så lever många människor under förslavande och livshämmande vanföre-ställningar om vår tillvaro på denna planet. Somliga människor misstolkar begreppet andlighet. Verklig andlighet är inte fanatism, asketism, passivitet och rädsla för att vara människa. Verklig andlighet är aktivitet och handlande som leder till utveckling av medvetandet för ett fullkomligt liv i hälsa och harmoni.

Låt kärleken och enhetens kraft vara de viktigaste ledstjärnorna i denna strävan.