KURER & AVGIFTNING

Ofta är det vårt nervsystem som är orsak till att mat-spjälkningsfunktionerna sätts ur spel. Olika stressfaktorer, oro och ångest, kan helt stoppa upp mag- och tarmfunktionerna. Man kan lida av förstoppning trots att man anser sig ha en perfekt fungerande mage, med kanske 2 eller 3 tarmtömningar per dag. Det kan förhålla sig så att tarmen är så överfylld att endast påfyllning av ny föda ger upphov till en ny tarmtömning. Detta får till följd att födan tar alldeles för lång tid genom tarmarna. Pga denna fördröjning hinner slaggämnen och gifter bildas som går ut i blodet, för att sedan lagras i leder, muskler och andra vävnader. Detta överbelastar i sin tur kroppen och då speciellt utrensningsorganen (tarmarna, njurarna, huden och lungorna).


Utrensning - vägen till hälsa.

I detta läget gäller det att hjälpa kroppen att rensa ut. Det effektivaste utrensningssättet är att skölja vår kropp invärtes med vatten. Genom att dricka mycket vatten renar man sin kropp och understöder njurarnas arbete. Med tarmsköljning hjälper man kroppen att bli fri från gifter och på sikt renas då vårt blod. Att påstå att tarmsköljning är ett utmärkt botemedel mot alla sjukdomar är ingen överdrift. Den är även det bästa sättet att förebygga sjukdomar då de flesta sjukdomar börjar med en dåligt fungerande tarm.
Syftet med tarmsköljning är att stimulera tarmens peristaltik till att föra tarminnehållet framåt i tarmen. Tarmsköljning skiljer sig från lavemang i det att man sitter på toaletten och att några deciliter vatten sköljs in åt gången och krystas snabbt ut igen. Detta skapar ett vakuum ända upp till nedre magmunnen. Efter varje krystning förskjuts tarminnehållet en liten bit och kan bortforslas för att inte ligga och irritera slemhinnorna. Tarmsköljning är till för att ämnen skall forslas undan på normal tid, vilket är ovanligt idag eftersom viinte är fria från stress och negativitet.I samband med utrensningen bör man ha ett tillskott av vitaminer och mineraler för att samtidigt stärka och bygga upp kroppens vitalitet. Även i tarmsköljningsvattnet tillsätter man mineralrika, basiska ämnen, så behöver inte slemhinnorna släppa till några egna mineraler för att neutralisera syrorna.