KURER & AVGIFTNING

Diabetes

Galla och bukspott, som är mycket starkare än saltsyra, utsöndras i tolvfingertarmen. När matspjälkningsapparaten avstannat sitt arbete, pga stress och oro ligger ämnena kvar alldeles för länge i tolvfingertarmen, vilket bidrar till att den utsetts för ordentliga frätangrepp. På en del människor tränger ämnena upp i gångarna till bukspottskörteln och förlamar den. I och med detta nedsätts förmågan att producera insulin. Vi får yttringen som kallas diabetes. Därför är det viktigt att stimulera födans passage genom tarmarna.