ANDLIGHET

Allt styrs av lagbundenhet

Vad menar man egentligen med andlighet? I ordets vidaste
bemärkelse är egentligen allting i skapelsen andligt, även
materiella ting. När vi talar om andlighet förknippad med
människan avser vi hennes väsen som helhet - hennes utstrålning
och hennes sätt att vara och verka i vardagen. Vår odödliga
kärna, anden, som är vårt egentliga jag, genomsyrar mer eller
mindre vårt sätt att handla och tänka. Andens samlade
erfarenhet genom tiderna i liv efter liv präglar hela vårt uttryck.
Ju mer medvetna vi är, ju mindre giftbemängd vår kropp är, ju
mindre jäktade och stressade vi är, desto större kontakt har vi
med vårt egentliga jag. Kort sagt är vi vaknare och mer oss själva
ju friskare vi är till kropp och själ.
Kosten
Andlighet
Kropp, själ och ande
Människan ett helhetsväsen i utveckling