KROPP, SJÄL OCH ANDE

Livskraften sammanbinder

När vi betraktar människan som kropp, själ och ande
så är det endast kroppen som hör till den fysiska världen.
Själen och anden är inte åtkomlig med sinnesorganen, vi kan
endast uppleva dem som verkliga. Vi kan säga att de tillhör
en överfysisk värld, en värld som är subtilare eftersom den
inte går att ta på, men som ändå är lika verklig som den
fysiska. Det som knyter samman dessa överfysiska eller andliga
aspekter av människan, själen och anden, med den fysiska
delen av människan är livskraften.

En kropp utan livskraft kan ej uppleva något, kan ej förnimma
några intryck från sina sinnesorgan. En fysisk kropp utan
livskraft är en kropp utan liv.Kosten
Andlighet
Kropp, själ och ande
Människan ett helhetsväsen i utveckling