KURER & AVGIFTNING

Urinvägarna

Symptom: Urinvägsinfektion, blåskatarr, njursten, prostata mm.
När matspjälkningsapparaten inte fungerar tillfredställande leder detta ofta till att njurarna blir överbelastade. Njurarnas uppgift är att rena blodet från bl a syror. När dessa syror passerar prostatakörteln hos mannen får urinblåsans slemhinnor släppa till sina mineraler för att den nödvändiga neutraliseringen skall kunna ske och göra det möjligt för syran att lämna kroppen genom urinen. Dessa syraangrepp medför slutligen att det röda köttet blottas vilket ger en ohygglig sveda när urinen skall passera. Andra sjukdomssymptom som orsakas av att slemhinnorna får släppa till sina mineraler är blåskatarr och urinvägsinfektion. I vissa fall skyddar sig njurarna med att bilda njurstenar.

Läs om hur viktig syra-basbalansen är och vad du kan göra för att förbättra om du har problem med: Led och muskelvärk, allergier, diabetes, huden, mage-tarm, urinvägarna eller PMS. Få information om produkterna Hälsomüsli, Hälsoolja och Frukost Tillskott som Maths Blomqvist själv producerar och säljer.