Filosofen och Naturläkaren Maths Blomqvist

har under 35 års tid hjälpt flera tusen människor till fysisk och själslig hälsa. Naturläkekonsten tar hänsyn till hela människan och ser sambandet mellan delarna och helheten.

Människan är ett sammansatt väsen och inte bara en fysisk kropp.
Det innebär att man rent kroppsligt tar skada av att man har ont i själen och omvänt att man själsligt tar skada av att kroppen inte är frisk.

Läs om hur viktig syra-basbalansen är och vad du kan göra för att förbättra om du har problem med: Led och muskelvärk, allergier, diabetes, huden, mage-tarm, urinvägarna eller PMS.